logo
Jelikož se neustále snažíme zkvalitňovat a rozšiřovat poskytované služby, sestavili jsme tým reprezentů určený k podpoře produktů partnerských společností v lékařském prostředí, tedy v ordinacích a čekárnách praktických a specializovaných lékařů. Využití medicínského týmu reprezentantů není závislé na kooperaci se společností TEAM 4 YOU na farmaceutickém trhu (lékárny), spolupráci je tedy možné aplikovat pouze pro oslovení a prezentaci u lékařů.

V současné době pokrývají 2 medicínské týmy, vedené regionálním manažerem, oblast celé České republiky a 1 tým medicínských reprezentantů Slovenskou republiku. Jejich činností je nejen komunikace se samotnými lékaři, ale také distribuce informačních a propagačních materiálů partnerských společností do čekáren ordinací. Konkrétní počet medicínských reprezentantek i specializaci lékařů lze upravit podle individuálních požadavků partnera.

Čekárny praktických či specializovaných lékařů představují optimální prostředí, které denně navštěvují tisíce pacientů. Během čekání na vyšetření mají pacienti čas poskytnuté zdravotní informace (letáky, brožury, stojany atd. – dále jen POS) vnímat a reagovat tak, že při následné návštěvě lékaře či lékárníka, s ním daný zdravotní problém, případně získanou informaci konzultují. POS plní také důležitý efekt připomenutí při probíhajících mediálních kampaních.

Velký důraz klademe na velmi korektní až přátelské osobní vztahy s lékaři, založené však na perfektní prezentaci produktů včetně odborných údajů a informací. Databáze navštěvovaných lékařů je pravidelně aktualizována a doplňována.

Zástupci partnerských společností mají možnost účastnit se společného meetingu medicínského týmu a zjistit tak názory a zkušenosti reprezentantek přímo z lékařského prostředí. Po individuální dohodě lze provést průzkum či dotazování mezi lékaři a personálem ordinací.

Máte-li zájem získat více informací o fungování a možnostech outsourcingu týmu medicínských reprezentantů, kontaktujte nás.

produkty partnerů

přidáno do galerie